Privacybeleid

Verantwoordelijkheid
Voor de verwerking van uw gegevens is verantwoordelijk:

V.O.F. Het Bonte Schaep
Engstraat 7

5256 BD  Heusden
0416-662092
E-mailen kan via info@hetbonteschaep.com

www.hetbonteschaep.com

inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 16090251
B.T.W.-nummer is NL850263098 B01

Het Bonte Schaep hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar website bonteschaep.nl. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en u heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen
Het Bonte Schaep gebruikt gegevens van bezoekers voor het toesturen van aanbiedingen, zowel per e-mail als per post, zodra de bezoeker dat aangeeft. Het Bonte Schaep stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet ter beschikking aan derden en bewaart alle gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid.

Waar verderop wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt er bedoeld: opgevraagde URL, tijdstip, ip-nummer, referer-url, user-agent-string, browsertype, schermresolutie, kleurdiepte, in sommige gevallen uw zoektermen bij een zoekmachine en dergelijke.

Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens absoluut niet tot uw persoon.

Webbeacons en cookies
Verderop wordt er gesproken over een webbeacon. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die wordt geïntegreerd in een webpagina om de opvraging van de pagina te registreren.

Ook wordt er gesproken over een cookie. Een cookie is een klein bestand met onpersoonlijke gegevens dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die blijken uit uw klikgedrag.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren. Als u cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld geen bestellingen doen in de webwinkel zonder cookies te accepteren. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser kunt u surfen naar de websites van de fabrikanten van de volgende veel gebruikte browsers.

Webbezoek
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. De technische kenmerken worden met behulp van een webbeacon door ons verkregen. De verkregen gegevens worden gedurende onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Zoekopdrachten
Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt dan kunnen uw zoektermen gecombineerd met de technische kenmerken worden opgeslagen. De verkregen gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan wordt uw e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van uw abonnement. U kunt u te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een duidelijke en voordehand liggende manier vermeld. Mocht u er via de betreffende manier niet in slagen om uw abonnement te beëindigen dan kunt u ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen.

Bestellen via de webwinkel
Wanneer u een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door u verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Daarnaast kunnen we aan de hand van uw koopgedrag een profiel opstellen, dit profiel kunnen we gebruiken om periodiek aanbiedingen op maat te sturen. Dit kan gebeuren per e-mail en per post. Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met ons.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde en onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden worden geschaad, kunnen wij we de betreffende informatie aan deze derden verstrekken. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden.

Als u  vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als u inzage wil in uw persoonsgegevens of deze wil wijzigen, neem dan contact op met ons. U kunt hiervoor het hierboven vermelde adres gebruiken.